Nieuwsarchief

Tip van de maand: Nut van maandverslag

Het eerste kwartaal is alweer voorbij en als het goed is heeft u uw jaarverslag van de interne dienst verstuurd naar FOD WASO. Was het gemakkelijk om alles weer te vinden om het verslag in te vullen? Laat me u een handige tip geven om het voor volgend jaar nog gemakkelijker te maken.
Elk bedrijf is verplicht om een maandverslag van de interne dienst op te maken. Bij kleinere bedrijven volstaat een kwartaalverslag. Extra werk zegt u? U kan het ook anders aanpakken. Vul dit maandverslag niet op het einde van de maand aan maar doe dit telkens als er iets te vermelden valt. Heeft uw preventieadviseur iets gedaan omtrent veiligheid, gebeurde er een ongeval of werden er opleidingen gevolgd of georganiseerd, noteer dit alles onmiddellijk op het maandverslag. Als u volgend jaar uw jaarverslag opmaakt hoeft u eenvoudig uw maandverslagen ter hand te nemen en u weet zo wat u moet invullen bij de rubriek 3.1 belangrijkste maatregelen die u trof om de veiligheid te verhogen.
Heeft u nog geen model voor maandverslag of kwartaalverslag? U kan er eentje vinden in onze modules “Basis” en “Premium”