Info

De Online Preventieadviseur biedt u een compleet online systeem met alle documenten die u nodig heeft om het wettelijk verplichte veiligheids- of welzijnsbeleid te voeren. Wij bieden u verschillende mogelijkheden gaande van het aanreiken van blanco documenten (voor de geoefende preventieadviseur) over verder uitgewerkte documenten tot een totale begeleiding van uw interne preventieadviseur (voor zaakvoerders of preventieadviseurs met minder ervaring)